Zasady zwrotu

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ POZOSTAŁE PRAWA KONSUMENTA

 

Konsumentowi przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez

podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie

rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

kontakt@iapteka-natura.pl lub też pisemnie na adres: APTEKA NATURA MARIOLA GRANDYS-SZCZERBA "Zwroty", SENATORSKA 2

95-070 Aleksandrów Łódzki o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo

skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy,

aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: APTEKA NATURA MARIOLA GRANDYS-SZCZERBA "Zwroty" SENATORSKA 95-070

Aleksandrów Łódzki niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od

niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie

koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z

wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia

oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji

o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały

przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą

Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), przepisy tej ustawy nie znajdują

zastosowania do przypadków zakupu związanego z wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych. W zakresie

pozostałych produktów oferowanych przez Apteki znajdują zastosowanie poniższe uregulowania oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa

dotyczące Konsumentów.

 

Apteka jest zobowiązana do przestrzegania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o

przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Konsument może zapoznać się z kodeksem dobrych praktyk rynkowych na stronie

www.sejm.gov.pl.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę może w terminie 21 dni odstąpić od niej bez

podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (art. 34 ust. 2 w zw. Z art. 27 Ustawy z dnia 30

maja 2014r. o prawach konsumenta). Oświadczenie, o którym mowa powyżej, można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1

do Regulaminu i znajduje się na stronie www niniejszego serwisu. Pouczenie o prawie odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Zwrócone towary Apteka przyjmuje pod warunkiem ich odesłania przez Kupującego w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z

oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za

zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania rzeczy.

Kupujący przesyła towary z kopią dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura, elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia).

Apteka zwraca Konsumentowi uiszczone przez niego kwoty na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy po otrzymaniu przesyłki

zawierającej zwracane towary, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od

umowy. Apteka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania odsyłanych produktów do Apteki lub

dostarczenia przez kupującego dowodu ich przesłania do Apteki.

Zgodnie z art. 38 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem

przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem umowy są produkty mające

krótki termin przydatności do użycia, o czym Apteka informowała klienta przy składaniu zamówienia albo w których przedmiotem umowy są

produkty, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze

względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2004 r. Nr 53 poz. 533 z późniejszymi zmianami), produkty lecznicze i

wyroby medyczne mogą być zwracane do Apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania. Przez produkty lecznicze

rozumieć należy substancję lub mieszaninę substancji, przedstawianą jako posiadającą właściwości zapobiegania lub leczenia chorób

występujących u ludzi lub zwierząt lub podawaną w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji

fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne, a przez wyroby medyczne –

jakiekolwiek narzędzia, przyrządy, urządzenia, oprogramowania, materiały lub inne artykuły, stosowane samodzielnie lub w połączeniu, wraz z

wszelkim wyposażeniem, w tym oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub

terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu diagnozowania,

zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób; diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub rehabilitacji w

przypadku urazu lub upośledzenia; badań, zastąpienia lub zmiany budowy anatomicznej lub procesów fizjologicznych; regulacji poczęć, i które nie

osiągają swojego głównego zamierzonego działania w lub na ciele człowieka za pomocą środków farmakologicznych, immunologicznych ani

metabolicznych, lecz które mogą być wspomagane w swoich funkcjach przez takie środki.

Zgodnie z art. 96 ust 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne zwrot produktu leczniczego (leku wydawanego bez recepty) może

być dokonany wyłącznie w sytuacji wady jakościowej produktu, jego niewłaściwego wydania albo sfałszowania produktu leczniczego. Przepis ten

nie dotyczy pozostałych produktów sprzedawanych w Aptece.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel