Reklamacje

REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie

określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku otrzymania

wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem towaru Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Aptekę, która niezwłocznie i bez

nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli Apteka nie wymieni towaru

wadliwego albo nie usunie wady, Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Kupujący, który jest

jednocześnie konsumentem, może także zamiast zaproponowanego przez Aptekę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo

zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest

niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Aptekę.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować za

pośrednictwem wewnętrznego systemu RMA na koncie klienta w Sklepie Internetowym lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

kontakt@iapteka-natura.pl czy też pisemnie na adres:

 

APTEKA NATURA MARIOLA GRANDYS-SZCZERBA"Dział reklamacji"

SENATORSKA 2

95-070 Aleksandrów Łódzki

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza

uznanie jej za uzasadnioną

 

W przypadku reklamacji towarów należy odesłać go w stanie nienaruszonym (w nieuszkodzonym opakowaniu i bez śladów użytkowania) wraz z 

kopią dowodu zakupu - paragonem lub fakturą VAT.

Sprzedawca nie zawsze jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz

przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w

ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie lub pod adresem producenta, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Apteka

nie odpowiada za brak właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta i podmiotów w tym zakresie z nim zrównanych. Apteka jest

zwolniona od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.


REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy

technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient zobowiązany jest

niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: APTEKA NATURA MARIOLA

GRANDYS-SZCZERBA "Dział reklamacji"

SENATORSKA 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki lub mailowo pod adres kontakt@iapteka-natura.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z

funkcjonowaniem serwisu internetowego.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza

uznanie jej za uzasadnioną.

Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego

bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie

płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego Przelewy24.pl – kontakt

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel