Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCIApteka Natura” przywiązuje dużą wagę do prywatności swoich Klientów i w pełni wdrożyła wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „Rozporządzenie”.


Wszelkie dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem.


Aby zapewnić swoim Klientom jasną i przejrzystą informację o sposobie i zakresie przetwarzania ich danych osobowych, “Apteka Natura” przyjęła niniejszą Politykę Prywatności.


Jeżeli nie akceptują Państwo zasad opisanych w niniejszej Polityce – prosimy o niekorzystanie z naszych usług. Jeśli jednak mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości – jesteśmy do Państwa dyspozycji. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie Kontakt niniejszej Polityki.


DEFINICJE


Jeśli w niniejszej Polityce posługujemy się poniższymi zwrotami, należy im przypisać następujące znaczenie.
Apteka Natura

oznacza firmę Natura Mariola Grandys-Szczerba ul. Senatorska 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki z siedzibą w Łodzi ul. 11-go Listopada 39C, 91-371 Nip:7 28-119-71-26


Dane Osobowe

oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt. 1 Rozporządzenia, tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej(„osobie, której dane dotyczą”).


Usługi


oznaczają świadczone przez Apteka Natura usługi, w szczególności sprzedaż towarów oferowanych na stronie: iapteka-natura.pl

Użytkownik

oznacza będącego osobą fizyczną odbiorcę Usług świadczonych przez Aptekę Natura, którego Dane Osobowe są przetwarzane m.in. za pośrednictwem strony internetowej iapteka-natura.plPolityka

oznacza niniejszą politykę prywatności.


Przetwarzanie

oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Danych Osobowych przez Aptekę Natura


Rozporządzanie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) .ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Za pośrednictwem strony internetowej iapteka-natura.pl, Apteka Natura może przetwarzać Państwa Dane Osobowe – dzieje się tak jednak wyłącznie w przypadku, gdy są Państwo Użytkownikami, którzy dobrowolnie podali nam swoje Dane Osobowe i wyrazili zgodę na ich przetwarzanie lub gdy przetwarzanie Danych Osobowych wynika z korzystania przez Państwa z naszych Usług, w szczególności zakupu oferowanych na stronie produktów lub zapisania się na newsletter.

 2. W Aptece Natura przyjęliśmy zasady wynikające z Rozporządzenia – powierzając nam swoje Dane Osobowe mogą być Państwo pewni, że przetwarzamy je zgodnie z prawem.

 3. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Natura Mariola Grandys-Szczerba z siedzibą w Łodzi ul. 11-go Listopada 39C, 91-371

 4. Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji złożonych przez Państwa zamówień. Zawsze przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Danych Osobowych.

 5. W przypadku, gdy uznają Państwo, iż przy przetwarzaniu Państwa Danych Osobowych naruszono przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”).

 6. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości, zawsze przysługuje Państwu prawo żądania informacji o swoich Danych Osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Państwu prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody.


ZAKRES I CEL ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH


 1. Celem realizacji naszych Usług potrzebujemy niektórych Państwa Danych Osobowych, dlatego:

 1. podczas dokonywania zakupów za pośrednictwem naszej strony internetowej prosimy o podanie Danych niezbędnych do realizacji Usługi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

 2. podczas korzystania przez Państwa z naszej Strony internetowej możemy zbierać informacje statystyczne za pośrednictwem plików cookies – nie profilujemy jednak Użytkowników. Cookies służą nam wyłącznie po to, by w pełni uruchomić funkcjonalności naszej strony internetowej, oraz by sama strona internetowej była dostosowana do Państwa potrzeb.

 1. Przetwarzamy więc Państwa Dane Osobowe:

 1. w celu świadczenia Usług;

 2. w celu marketingu bezpośredniego naszych własnych usług oraz w celach statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

 3. jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę - w celach marketingowych, tj. przesyłania Państwu za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu naszych aktualnych informacji handlowych. Zgodę tę mogą Państwo wyrazić poprzez zapisanie się na nasz newsletter za pośrednictwem strony internetowej iapteka-natura.pl. Zgoda ta jest w pełni dobrowolna, nie ma wpływu na świadczenie Usług oraz może być w każdym czasie odwołana. Aby odwołać wyrażoną zgodę wystarczy w dowolny sposób skontaktować się z Apteką Natura i cofnąć swoją zgodę.

 1. Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe tylko przez taki okres, jaki jest to niezbędne dla realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. Dane Osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody przetwarzamy wyłącznie do momentu jej cofnięcia, chyba, że przetwarzanie odbywa się jeszcze na innej dozwolonej przez Rozporządzenie podstawie.

 2. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisów szybkich płatności Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Agentami rozliczeniowymi dostępnymi w Sklepie Internetowym są:

  1. Przelewy24.pl

 3. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przez Klienta przewoźnikowi:

  1. Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26; 00-940 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000334972.

  2. DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Mineralna 15; 02–274 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000028368.

  3. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Malborska 130; 30-624 Kraków), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000317743.

 4. Sklep jest uczestnikiem programu "Zaufane Opinie" w ramach usługi świadczonej przez Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP: 527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety.

 5. Sklep jest uczestnikiem programu „Wiarygodne Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Opineo Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-333), ul. Powstańców Sląskich 2-4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000357466, NIP 897-176-26-04, polegającej na przesyłaniu przez Opineo Sp. z o.o. do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Opineo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Opineo Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Opineo Sp. z o.o. jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety.

 6. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj); opcjonalnie inny adres dostawy.

 7. Nie przekazujemy Państwa Danych Osobowych do innych Państw Unii Europejskiej, tzw. Państw Trzecich, to jest Państw spoza Unii ani żadnych organizacji międzynarodowych.


UPRAWNIENIA


 1. W każdej chwili mogą Państwo:

 1. prosić o wgląd do swoich Danych Osobowych i dokładną informację, w jakim celu są one wykorzystywane oraz przez jaki okres będą przechowywane;

 2. prosić o dokładną informację, komu i na jakiej podstawie przekazaliśmy Państwa Dane Osobowe;

 3. sprostowywać, aktualizować oraz poprawiać swoje Dane Osobowe;

 4. odwołać swoją zgodę na Przetwarzanie, a także żądać usunięcia Danych Osobowych w całości lub w części, przy czym bez Państwa Danych Osobowych nie możemy świadczyć dla Państwa pewnych Usług;

 5. wnieść sprzeciw co do przetwarzania Państwa Danych Osobowych;

 6. prosić o przeniesienie Państwa danych do innego podmiotu;

 7. skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.

 1. Apteka Natura niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca, udostępni Państwu informacje wnioskowane na podstawie uprawnień wskazanych w pkt. 4-6 oraz 16. Jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter działania nie będzie to możliwe, Apteka Natura w ciągu miesiąca przekaże Państwu informacje o możliwym terminie realizacji po przedłużeniu miesięcznego terminu, przy czym przedłużenie to może być maksymalnie o kolejny miesiąc. Apteka Natura zawsze poinformuje Państwa o realizacji Państwa uprawnienia.

 2. W pewnych wyjątkowych sytuacjach możemy odmówić usunięcia Państwa Danych Osobowych. Jest to jednak możliwe wyłącznie w sytuacjach przewidzianych przez prawo.

 3. W przypadku, gdyby w związku z przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych miał miejsce jakikolwiek incydent bezpieczeństwa, wpływający na bezpieczeństwo Danych Osobowych oraz mogący powodować wysokie ryzyko naruszenia Państwa praw lub wolności, poinformujemy Państwa o takim incydencie.


ODBIORCY DANYCH


 1. Odbiorcami Państwa Danych Osobowych mogą być podmioty pomagające nam prowadzić dla Państwa naszą działalność – takie jak kurierzy, firmy informatyczne, firmy księgowe lub nasi doradcy prawni.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH


 1. Podczas przetwarzania Danych Osobowych przestrzegamy Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wdrożyliśmy również politykę bezpieczeństwa, opisującą szczegółowo środki techniczne i organizacyjne stosowane, by zapewnić Państwa Danym Osobowym najwyższy poziom ochrony.


INFORMACJA HANDLOWA

 1. Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, możemy przesyłać na podany przez Państwo adres e-mail lub numer telefon informację handlową w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego.

 2. Zawsze mogą Państwo cofnąć swoją zgodę lub zrezygnować z takich wiadomości.

 3. Informacją handlową w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie są jednak przesyłane przez nas informacje związane z działaniem wykonywanych na Państwa rzecz Usług, takie jak informacje o zmianie warunków świadczenia Usług czy też zmiana Polityki.


KONTAKT


 1. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych, zachęcamy do kontaktu z Apteką Natura pod adresem mailowym kontakt@iapteka-natura.pl lub pod numerem telefonu (+48)723601033.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel